poniedziałek, 19 maja 2014

Spotkanie Powsinian z Biskupem Józefem Górzyńskim w Domu Pracy Twórczej
W czasie swojej dwudniowej wizytacji naszej parafii, ks. biskup Józef  Górzyński znalazł czas na spotkanie z Zespołem Powsinianie. Odbyło się ono w dniu 19 maja 2014 r. w starej plebanii w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Na wstępie Dyrektor Robert Woźniak  wspomniał o historii powstania Fili Centrum Kultury Wilanów w Powsinie oraz o  grupie osób, która dała temu początek a także o naszych działaniach i oryginalnych wilanowskich strojach. 
Myśl przewodnia jaka przyświecała całej duszpasterskiej wizytacji, znalazła swój wyraz w zadawanych nam przez ks. biskupa pytaniach, sugestiach a także w trakcie wspólnej wymiany poglądów oraz spostrzeżeń. Podjęliśmy dyskusję nt. postaw w obliczu  obserwowanych zmian w  praktykowaniu wiary, jej obrony oraz form współpracy na płaszczyźnie wspólnotowych działań ewangelizacyjnych. Mówiliśmy o kultywowaniu tradycji świeckich i kościelnych np. nabożeństwa majowe poprzedzone Mszą Świętą przy przydrożnych krzyżach czy kapliczkach w Bielawie (przy „bocieńcu), Powsinie przy ul. Czekoladowej, na Zamościu i Kabatach, a także o równie ważnym wymiarze ewangelizacyjnym jaką ma Droga Krzyżowa w Bielawie  i w Powsinie. Nie można przy tym pominąć dożynek i licznych podobnych wydarzeń, w których uczestniczą warszawianie oraz przyjezdni goście. 
Kiedy nadszedł czas na prezentację działań w ramach Pracowni etnograficznej  w tym wydanej książki pt. „Powsińska Biesiada” oraz niektórych pieśni z naszej płyty (w tym: Ja kocham Powsin mój, Powsińscy seniorzy) oraz Jak smutne Mario są Twe oczy,  ks. biskup podsumował to jednym zdaniem: „Znam grupy seniorów, którzy się spotykają dlatego, że łączy je starość, a seniorów powsińskich łączy wiara, działanie, śpiew i  radość życia. Muszę przyznać, że to jest  fascynujące”. 
Udzielając  błogosławieństwa, ks. biskup życzył nam takiej aktywności na długie lata i mocnej wiary jako wzorca dla dzieci i wnuków. 
Księże Biskupie, dziękując za te szczere ojcowskie słowa, pozostajemy z darem modlitwy za Twoje posługiwanie na rzecz naszej diecezji i całego Kościoła w Polsce. 

Teresa Gałczyńska 

(Informacja ta zostanie zamieszczona w czerwcowym numerze Wiadomości Powsińskich)

środa, 7 maja 2014

Wyjazd wielkopostny do św. Katarzyny


Członkowie zespołu „ Powsinianie „ z CKW Wilanów od ośmiu lat, w okresie przed Wielkanocą odwiedzają różne sanktuaria w Polsce..
W tym roku byliśmy z Klubem seniora z Radosnej i kilkoma słuchaczami wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, na terenie Gór Świętokrzyskich. Pierwszym miastem było Skarżysko – Kamienna leżące na trasie Warszawa – Kraków.
Od 1989 roku istnieje tam sanktuarium M. B. Ostrobramskiej, które stanowi wierną kopię sanktuarium z Wilna. Cudowny obraz znajduje się nad bramą kaplicy, skąd Matka Boża spogląda na ludzi. Ona stawia się za nami i wyprasza miłosierdzie u Boga.
Następnie zwiedziliśmy Kałków – Godów. Sanktuarium pod św. Krzyżem M.B. Bolesnej cieszy się dużą popularnością wśród pielgrzymów i turystów. Jest miejscem niezwykłym, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w latach 60-tych w tym miejscu nie było nawet kaplicy.
Dziś jest to ogromny kompleks obiektów sakralnych , których twórcą jest ksiądz Czesław Wala. Na terenie znajduje się Golgota, stacje drogi krzyżowej, wioska dla dzieci niepełnosprawnych, mini zoo oraz dom opieki dla osób starszych. W kościele, w głównym ołtarzu umieszczona jest wierna kopia obrazu Matki Bożej z Lichenia.
Docelowym miejscem była wyprawa na Święty Krzyż, gdzie znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Tam odbyła się msza święta odprawiona przez księdza Lecha Sitka .
Naszym miejscem przebywania, gdzie spędziliśmy dwa noclegi była wieś Święta
Katarzyna, leżąca u podnóża Łysicy, najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Tam zwiedziliśmy kościółek  św. Katarzyny ,w którym znajduje się kopia figurki św. Katarzyny Męczennicy. Jest także klasztor klauzurowy sióstr bernardynek. Niektórzy  nasi  najodważniejsi i najwytrwalsi pielgrzymi podjęli wspinaczkę na Łysicę zakończoną w większości sukcesem.

Była to pielgrzymka, która ubogaciła nas duchowo i pomogła w przemyśleniach męki pańskiej. Dziękujemy księdzu proboszczowi Lechowi Sitkowi oraz panu Dyrektorowi CKW Robertowi Wożniakowi za zorganizowanie pielgrzymki i czekamy na następne wyjazdy.
                                                                                             

Tadeusz Siudziński