wtorek, 20 listopada 2012

Powsinianie nagrodzeni!

 19 listopada 2012 roku Grupa Śpiewacza „Powsinianie” Centrum Kultury Wilanów zastała laureatem XIII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego . Podczas uroczystej gali w Teatrze Kamienica, nagrodę z rąk Marszałka Województwa Adama Struzika odebrali: Robert Woźniak –dyrektor Centrum Kultury Wilanów oraz Grzegorz Toporowski – kierownik artystyczny zespołu.
 
Pracownie etnograficzną współtworzy niemal czterdziestu Powsinian. Wielu z nich to rodowici Powsinianie - z dziada-pradziada, pamiętający historie związane zarówno z kulturą agrarną, jak i folklorem oraz obyczajowością świecko-religijną dawnych rolników z Powsina. Pierwsze spotkania zainicjowali w 2006 roku, kiedy to w starej plebanii , przeznaczonej do rozbiórki, powstał Dom Pracy Twórczej – filia Centrum Kultury Wilanów. Ten budynek oni sami nazywają „domem”. Nawet pierwszy raz weszli do niego jak prawdziwi gospodarze swojego miejsca - proponując pomoc i wsparcie animatorom Centrum, a także swoją „czujną opiekę”.
Ich historie – o dawnych powsińskich dożynkach, o wspólnym śpiewie, biesiadowaniu i zabawie, czy też o etapach przygotowań do zimy – naturalnie przekształciły się w działania etnograficzne, mające na celu ożywienie ich wielobarwnej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Obecnie wydarzenia tj. „Powsińskie Dożynki”, „Kiszenie kapusty”, „Powsińska Wigilia”, „Zapusty” i wiele innych – tworzą cykl kalendarzowy Roku Polskiego, którego istotnym uzupełnieniem są namacalne efekty ich wieloletniej już pracy tj. tradycyjne stroje wilanowskie, w których grupa śpiewacza Powsinianie zwykle prezentuje się scenicznie, jak i w czasie różnego typu uroczystości; „Powsińska Biesiada” – książka kucharska z przepisami samych Powsinian, wydana w 2008 roku oraz o tym samym tytule pierwsza płyta z powsińskimi przyśpiewkami wydana w 2011 roku; a także liczne wyróżnienia i nagrody na festiwalach folklorystycznych.
Powsinianie” spotykają się co tydzień w poniedziałek o godz. 17.00 w Domu Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3. Zwykle półtorej godzinny poświęcają na próbę śpiewu z akompaniamentem akordeonisty Grzegorza Toporowskiego – kierownika muzycznego grupy. A następnie – jak niegdyś dawna starszyzna wiejska – opowiadają, radzą, planują i wspólnie śpiewają – a więc najprawdziwsze wieczornice.

Z perspektywy niemal siedmiu lat istnienia Grupy „Powsinianie” trudno wyznaczyć jednoznaczny profil jej działań etnograficznych. Otwartość na wielowątkowość swojej tradycji, jej uszanowanie oraz naturalna chęć zachowania i ożywienia dawnej obyczajowości związanej z życiem rolników w Powsinie – to wartości, które dziś stanowią podłoże regularnych spotkań „Powsinian”. To wartości, które emanują i zarażają cały Wilanów – wszak nie wolno nam zapominać, że to jedna, piękna i różnorodna warszawska dzielnica Wilanów.