poniedziałek, 12 grudnia 2011

Powsiniane

Pracownia etnograficzna powstała w wyniku zaangażowania Powsinian w rozwój Domu Pracy Twórczej w Powsinie – niegdyś budynek starej plebanii przeznaczony do rozbiórki. Spontaniczne działania grupy seniorów przetworzyły się w cykliczne spotkania, w czasie których uczestnicy odkryli potrzebę badania regionalnej tożsamości oraz współtworzenia małej ojczyzny, jaką jest Powsin. Pracownia powstała w połowie 2006 roku i obecnie liczy 40 osób.