piątek, 21 sierpnia 2015

Zespół śpiewaczy „Powsinianie” i „Grupa 30+” na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie oraz „Powsinianie” na XXXIX Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie

    W dniach 3-6 lipca 2015 r. dwa zespoły z Powsina wzięły udział w ogólnopolskim spotkaniu grup śpiewaczych w Szprotawie (miasto w województwie lubuskim, powiecie żagańskim). W przewodnikach turystycznych można znaleźć taki zapis: Szprotawa – „To tu zaczęto jednoczyć Europę”. Potwierdza to fakt historyczny, kiedy to w roku 1000 n.e. cesarz niemiecki Otton III udaje się z pielgrzymką do Gniezna, aby klęknąć przy grobie św. Wojciecha i zjednać sobie władcę polskiego Bolesława Chrobrego dla planu utworzenia zjednoczonej chrześcijańskiej Europy. Na przestrzeni wieków miasto to znajdowało się w posiadaniu władców polskich, czeskich i węgierskich. Od 1945 r. do lat 90-tych XX wieku w Szprotawie, Legnicy i ich okolicach stacjonowały wojska Armii Radzieckiej o czym m.in. dość szczegółowo opowiadał Grzegorz Toporowski dla którego Legnica to miasto rodzinne.
    Patronat nad festiwalem, kultywującym polską tradycję i kulturę ludową, jej piękno i zróżnicowane bogactwo, objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Burmistrz Miasta Szprotawa oraz Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.  Przegląd 48 zespołów trwał przez dwa upalne dni do późnych godzin wieczornych. Trzeciego dnia – po uroczystych mszach św. z udziałem wielu ludowych zespołów w okolicznych 10 kościołach i barwnym, rozśpiewanym korowodzie ulicami miasta - podczas koncertu galowego, zostali wyłonieni oraz nagrodzeni laureaci i zwycięzcy tego prestiżowego festiwalu „Ziemia i Pieśń”.
    Z reguły każdy nasz wyjazd poprzedzony jest zawsze mozolną i systematyczną pracą ale ten, stał się prawdziwym wyzwaniem! Warunkiem wzięcia udziału w tym festiwalu było dostatecznie wczesne zgłoszenie uczestnictwa oraz  przejście wstępnych eliminacji a w tym  m.in. przesłanie  nagranej płyty i przedstawienie historii dotychczasowego dorobku artystycznego zespołów. Kiedy to już było poza nami, to pozostała tylko wytężona praca a potem walka z wieloma utytułowanymi zespołami z różnych zakątków Polski o trudne lecz honorowe zwycięstwo. „Powsinianie” wraz z „Grupą 30+” stworzyli mocny zespół, który tak wysoko postawioną poprzeczkę pokonał, zdobywając tytuł laureata. Na uwagę zasługuje także fakt wyróżnienia naszego kierownika artystycznego Grzegorza Toporowskiego za wirtuozerię przez b. Marszałka Sejmu RP Józefa Zycha.
    Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo oprócz zdobycia tego zaszczytnego tytułu, dane nam było poznać wielu miłośników muzyki ludowej, zapoznać się z wystawami rękodzieła artystycznego, posmakować lokalnych potraw i zwiedzić np. Szprotawę, Zieloną Górę, Legnicę i inne miejsca jak Wiechlice gdzie byliśmy zakwaterowani. Niezwykłą wartością dodaną tego  wyjazdu i wspólnego występu była widoczna integracja obu powsińskich grup. I za tę miłą atmosferę oraz wykazywaną przez „Grupę 30+” troskę „obyśmy byli jedno”, „Powsinianie” serdecznie dziękują. Dziękujemy naszym opiekunom: dyrektorowi CKW Robertowi Woźniakowi oraz kierownikowi artystycznemu Grzegorzowi Toporowskiemu, którzy swoim niestrudzonym wkładem edukacyjnym  i wiarą, przekonali nas do udziału w szprotawskim festiwalu. Nie sposób nie wspomnieć  o Anieli Woźniak, która wzięła udział w występie galowym, dzięki czemu powsiński zespół postrzegano jako wielopokoleniowy. Dziękujemy Ci Anielciu – to dobry początek!
    Ale to  nie koniec wakacyjnych występów. „Sercem, radością i profesjonalizmem zdobyliśmy Kraków!” – oznajmili Jola i Antoni Kupisz po powrocie zespołu z Krakowa. Zdobyliśmy, ponieważ  Zespołowi  śpiewaczemu „Powsinianie” oraz Grzegorzowi Toporowskiemu zostały  przyznane dyplomy przez Jana Włostowskiego, Prezesa Fundacji ”CEPELIA”  Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz przez Józefa Spiszaka, Dyrektora Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie, za wspaniały nasz występ w dniu 13 sierpnia 2015 r., przy okazji XXXIX Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej a przez to za szczególny wkład w rozwój sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, promocję tego co najpiękniejsze i najbardziej wartościowe w tej twórczości oraz walki o ginące piękno. 
    Jesteśmy zbudowani tymi wyróżnieniami bo faktem jest, że zespoły działające w ramach Centrum Kultury Wilanów a także powsińskie grupy niestowarzyszone, dla realizacji takich celów i walki o utrzymanie wartości związanych z naszą tożsamością narodową, nie szczędzą swojego czasu, ani sił i środków.

                                        Teresa Gałczyńska
Artykuł ukaże się we wrześniowym numerze „Wiadomości Powsińskich”.