czwartek, 12 kwietnia 2012

Podlasie oczami Powsinian i Radosnej



Podlasie
oczami Powsinian i Radosnej
„Zamyślenie Wielkanocne” na pielgrzymce Centrum Kultury Wilanów
BIAŁA PODLASKA- LEŚNA PODLASKA- KODEŃ- PRATULIN
w dniach 19-20 marca 2012r.

Wyjazd autokarem z Powsina o godzi 6.00. grupy seniorów Powsinian oraz grupy z Radosnej, która wyruszyła z Wilanowa. Celem wyjazdu była refleksja i zamyślenie przed Świętami Wielkanocnymi. Organizatorem ,jak już dawnej bywało ,był Pan dyrektor Robert Wożniak. W wyjeździe uczestniczył również ks. Lech Sitek . Obecność księdza nadała całemu przedsięwzięciu charakter pielgrzymki. Po odśpiewaniu pieśni „Kiedy ranne wstają zorze „samoistnie powstała atmosfera zamyślenia i skupienia. Poczuliśmy się świątecznie. Atmosfera skupienia towarzyszyła nam przez całą pielgrzymkę.
Naszym celem oprócz wartości duchowych było także zwiedzanie Białej Podlaskiej, Leśnej Podlaskiej, Kodnia i Pradulina. We wszystkich tych miejscowościach podziwialiśmy to, co tam jest najpiękniejsze . Szczególnie odczuliśmy życzliwość ludzi w bezpośrednich kontaktach.

BIAŁA PODLASKA
Pierwsze zatrzymanie i zwiedzanie Muzeum Okręgowego. Ważną cześć zbiorów stanowią zabytki sztuki cerkiewnej. Obejmują one zespół 160 ikon oraz pojedyncze wyroby cerkiewnego rzemiosła artystycznego. Kolekcja ikon pochodzi głównie z XIX wieku. W kolekcji spotykamy bogactwo tematów ikonograficznych. Oprócz wizerunków ikon Boskich-Trójcy Świętej Chrystusa i Maryii- ukazują one postaci proroków i świętych w różnych epizodach ich życia i męczeństwa.


LEŚNA PODLASKA
Po zwiedzeniu udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej .Miejscowość Leśna zawdzięcza swoją nazwę otaczającym ja zewsząd lasom. Popularność zyskała dzięki cudownemu obrazowi Matki Bożej Leśniańskiej. Obraz ten przedstawia Najświętszą Maryje Pannę obejmującą dziecię Jezus prawym ramieniem. Dziecię Jezus prawą rączką obejmuje książkę, a lewą ma wzniesioną ku górze w geście nauczania. W sanktuarium ks. proboszcz odprawił mszę świętą i wygłosił homilię rekolekcyjną. Napełnieni duchem świętym udaliśmy się do Kodnia.

KODEŃ
W Kodniu gościliśmy w domu pielgrzyma przy sanktuarium cudownego obrazu. Opiekę nad Cudownym Obrazem i Sanktuarium Matki Bożej od 1927r. powierzono zgromadzeniu misjonarzy Oblatów Maryii Niepokalanej . Opiekę te sprawują do dzisiaj.
Kodeń przez kilka stuleci należał do jednej z gałęzi rodu Sapiehów i ma barwną, sięgającą XV wieku historię. W 1629 roku słynący z pobożności Mikołaj Sapieha, poważnie zachorował i w nadziei na cudowne wyleczenie udał się z pielgrzymką do Rzymu. Tam modlił się przed obrazem Madonna de Guadelupe, i ozdrowiał. Zapragnął przywiać ten obraz do Polski. Zapałał do niego tak gwałtowną miłością, że zdecydował się ukraść obraz . Fabularyzowaną wersję wydarzeń przedstawiła Zofia Kossak-Szczucka w swojej książce "Błogosławiona wina" .
Po mszy świętej oraz odprawieniu drogi krzyżowej na Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedziliśmy Pratulin.


PRATULIN
Odwiedzamy Pratulin Miejsce męczeńskiej śmierci 13-tu Unitów. Zginęli tylko dlatego że byli Unitami i nie chcieli przyjąć Prawosławia podczas zaborów. Masakra byłaby dużo większa gdyby nie fakt że kule wystrzelone do tłumu trafiały kozaków. Wystraszono się tego faktu przestano strzelać. Bardzo barwnie te historię opowiedział nam proboszcz tamtejszej parafii. Jest on człowiekiem otwartym i bardzo życzliwym. Sprawa trzynastu męczenników unickich bardzo nas poruszyła. Wracaliśmy do domu.

opracował
Antoni Kupisz
Tadeusz Siudziński




















Zapusty